Results

Papers:

Pisarska-Jamroży, M., & Woźniak, P.P., 2018. Debris flow and glacioisostatic-induced soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine fan: The southern Baltic Sea coast, Poland. Geomorphology. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.015 Click here to read the paper

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. & Mleczak, M., 2018. Enigmatic gravity-flow deposits at Ujście (W Poland), triggered by earthquakes (as evidenced by seismites) due to Saalian glacio-isostatic crustal rebound. Geomorphology. doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.010 Click here to read the paper

Woźniak, P.P. & Pisarska-Jamroży, M., 2018. Debris flows with soft-sediment clasts in a Pleistocene glaciolacustrine fan (Gdańsk Bay, Poland). Catena. in press

Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., 2017. W jaki sposób badać sejsmity? Przegląd metod badawczych. Acta Geographica Lodziensia, 106, 171-180. Click here to read the paper (in polish)

Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., 2014 – Sedimentological evidence of Pleistocene earthquakes in NW Poland induced by glacioisostatic rebound. Sedimentary Geology, 300: 1-10. DOI:10.1016/j.sedgeo.2013.11.006 Click here to read the paper

Woronko B.,Belzyt S., Bujak Ł. and Pisarska-Jamroży M., 2018. Glaciotectonically deformed glaciofluvial sediments with ruptured pebbles (the Koczery study site, E Poland). INQUA Special Issue of the Bulletin of the Geological Society of Finland. Click here to read the paper

Posters and presentations:

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017. A glaciolacustrine gravity-flow deposit with enigmatic clasts (Pleistocene, W Poland). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. 2017. Palaeoearthquake traces in Pleistocene lacustrine sediments (Baltic Sea Basin). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France
Click here to see the poster     Click here to see the abstract

Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M., Roman, M. 2017. Saalian glaciolacustrine succession at Ujście (W Poland) with interesting sedimentary features and a palaeogeographic enigma. Chengdu. 3rd International Palaeogeography Conference, 23-25.09.2017, Chengdu, China

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Zagadkowe osady glacilimniczne z mułowymi klastami – warunki sedymentacji (Ujście, W Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 115-116. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the abstract (in Polish)

Belzyt, Sz., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Spękane żwiry (ruptured pebbles) w osadach morenowych zdeformowanych glacitektonicznie, stanowisko Koczery (E Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 86-87. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the abstract (in Polish)

Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M. 2017 – Założenia modelowania numerycznego powstawania struktur deformacyjnych związanych z falą sejsmiczną. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 66-67. ISBN 978-83-9344417-4-7

Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 88-89. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the poster

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Silty clasts in a Saalian glaciolacustrine gravity-flow deposits, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 140-141.
Click here to see the abstract

Belzyt, Sz., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Glacitectonically-deformed moraine sediments with ruptured pebbles, Koczery study site, E Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 87-88.

Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Saalian seismites in the Ujście Basin, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 127-128.
Click here to see the poster

Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 92-93.
Click here to see the abstract