Results

Papers:

Pisarska-Jamroży, M., & Woźniak, P.P., 2018. Debris flow and glacioisostatic-induced soft-sediment deformation structures in a Pleistocene glaciolacustrine fan: The southern Baltic Sea coast, Poland. Geomorphology. https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.015 Click here to read the paper

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. & Mleczak, M., 2018. Enigmatic gravity-flow deposits at Ujście (W Poland), triggered by earthquakes (as evidenced by seismites) due to Saalian glacio-isostatic crustal rebound. Geomorphology. doi.org/10.1016/j.geomorph.2018.01.010 Click here to read the paper

Woźniak, P.P. & Pisarska-Jamroży, M., 2018. Debris flows with soft-sediment clasts in a Pleistocene glaciolacustrine fan (Gdańsk Bay, Poland). Catena. in press

Belzyt, S., Pisarska-Jamroży, M., 2017. W jaki sposób badać sejsmity? Przegląd metod badawczych. Acta Geographica Lodziensia, 106, 171-180. Click here to read the paper (in polish)

Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., 2014 – Sedimentological evidence of Pleistocene earthquakes in NW Poland induced by glacioisostatic rebound. Sedimentary Geology, 300: 1-10. DOI:10.1016/j.sedgeo.2013.11.006 Click here to read the paper

Woronko B.,Belzyt S., Bujak Ł. and Pisarska-Jamroży M., 2018. Glaciotectonically deformed glaciofluvial sediments with ruptured pebbles (the Koczery study site, E Poland). INQUA Special Issue of the Bulletin of the Geological Society of Finland. Click here to read the paper

Pisarska-Jamroży M. , Belzyt S., Börner A., Hoffmann G., Hüneke H., Kenzler M., Obst K., Rother H., Van Loon, A.J., 2018. Evidence from seismites for glacio-isostatically induced crustal faulting in
front of an advancing land-ice mass (Rügen Island, SW Baltic Sea). Tectonophysics 745(2018), 338-348. Click here to read the paper

Bitinas, A., Čyžienė, J., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Investigations of soft-sediment deformation structures and palaeoseismicity of the South-eastern Baltic Region: an introduction. [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 7-9. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Karmazienė, D., Bitinas, A., Damušytė, A. 2018 – Multi-type soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine kame sediments (Liciškėnai outcrop, S Lithuania). [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 10-15. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Karmazienė, D., Bitinas, A., Damušytė, A. 2018 – Multi-type soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine kame sediments (Liciškėnai outcrop, S Lithuania). [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 10-15. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Belzyt, Sz., Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A., Damušytė, A., Woronko, B. 2018 – Soft-sediment deformation structures in the Pleistocene meandering-river floodplain (Slinkis outcrop, Central Lithuania). [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 16-20. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Woronko, B., Bitinas, A., Damušytė, A. 2018  – Dozens of deformed layers sandwiched between undeformed layers in fluvial sediments (Kumečiai outcrop, Central Lithuania). [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 21-25. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Nartišs, M., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Bitinas, A. 2018 – Injection structures and load casts in lagoon sediments (Sārnate outcrop, W Latvia). [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 32-37. ISBN: 978-9986-623-54-0.
Click here to read.

Belzyt, Sz., Maris Nartišs, Pisarska-Jamroży, M., Woronko, B., Bitinas, A. 2018 – Large-scale glaciotectonically-deformed Pleistocene sediments with deformed layers sandwiched between undeformed layers, Baltmuiža site, Western Latvia. [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 38-42. 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Bitinas, A., Jusienė, A., Damušytė, A., Woronko, B. 2018 – A glaciolacustrine succession (Dyburiai outcrop, NW Lithuania) with numerous deformed layers sandwiched between undeformed layers. [In:] Pisarska-Jamroży, M. & Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Lithuanian Geological Survey, Lithuanian Geological Society, Vilnius, 43-48. ISBN: 978-9986-623-54-0. Click here to read.

Abstracts:

Börner, A., Pisarska-Jamroży, M., Belzyt, Sz., Hüneke, H., Kenzler, M., Obst, K., Rother, H., Van Loon A. J. (Tom) & Hoffmann, G. 2018 – First evidence of glacio-isostatically induced crustal faulting in front of an advancing land-ice sheet (Rügen Island, NE Germany). [In:] Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Excursion guide of International Palaeoseismological Field Workshop, 17–21st September 2018, Vilnius, Lithuania, 50. Click here to read.

Woźniak, P.P., Pisarska-Jamroży, M. 2018 – Debris flow and glacioisostatic-induced soft-sediment deformation structures in glaciolacustrine sediments, Gdańsk Bay, Poland. [In:] Pisarska-Jamroży, M., Bitinas, A. (eds): Soft-sediment deformation structures and palaeoseismic phenomena in the South-eastern Baltic Region. Excursion guide of International Palaeoseismological Field Workshop, 17–21st September 2018, Vilnius, Lithuania, 72. Click here to read.

 

Posters and presentations:

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017. A glaciolacustrine gravity-flow deposit with enigmatic clasts (Pleistocene, W Poland). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. 2017. Palaeoearthquake traces in Pleistocene lacustrine sediments (Baltic Sea Basin). International Meeting of Sedimentology, 33rd IAS, 10-12.10.2017, Toulouse, France
Click here to see the poster     Click here to see the abstract

Van Loon, A.J., Pisarska-Jamroży, M., Mleczak, M., Roman, M. 2017. Saalian glaciolacustrine succession at Ujście (W Poland) with interesting sedimentary features and a palaeogeographic enigma. Chengdu. 3rd International Palaeogeography Conference, 23-25.09.2017, Chengdu, China

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Zagadkowe osady glacilimniczne z mułowymi klastami – warunki sedymentacji (Ujście, W Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 115-116. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the abstract (in Polish)

Belzyt, Sz., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Spękane żwiry (ruptured pebbles) w osadach morenowych zdeformowanych glacitektonicznie, stanowisko Koczery (E Polska). XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 86-87. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the abstract (in Polish)

Pisarska-Jamroży, M., Bronikowska, M. 2017 – Założenia modelowania numerycznego powstawania struktur deformacyjnych związanych z falą sejsmiczną. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 66-67. ISBN 978-83-9344417-4-7

Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. XXIV Konferencja Stratygrafia Plejstocenu Polski – Czwartorzęd pogranicza niżu i wyżyn w Polsce Środkowej, 4-8.09.2017 r., Wawrzkowizna k/Bełchatowa, 88-89. ISBN 978-83-9344417-4-7
Click here to see the poster

Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Mleczak, M., Roman, M. 2017 – Silty clasts in a Saalian glaciolacustrine gravity-flow deposits, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 140-141.
Click here to see the abstract

Belzyt, Sz., Woronko, B., Pisarska-Jamroży, M., Bujak, Ł. 2017 – Glacitectonically-deformed moraine sediments with ruptured pebbles, Koczery study site, E Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 87-88.

Mleczak, M., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J., Roman, M. 2017 – Saalian seismites in the Ujście Basin, W Poland. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 127-128.
Click here to see the poster

Börner, A., Rother, H., Pisarska-Jamroży, M., Van Loon, A.J. Belzyt, S. 2017 – The GREBAL project – general overview about active tectonics and glacio-isostatic rebound in NE Germany. International Field Symposium – From past to present – Late Pleistocene, last deglaciation and modern glaciers in the centre of northern Fennoscandia, 20-25.08.2017, Finland, Sweden, Norway, 92-93.
Click here to see the abstract